Consiliului Județean Bacău a participat la Târgul Regional de Turism “Vacanța“

În perioada 7 – 9 martie 2014 s-a desfășura la Bacău, în cadrul Centrului de Afaceri și Expoziții “Mircea Cancicov”, Târgul Regional de Turism “Vacanța“ Bacău.

Evenimentul, aflat la prima ediție, a fost organizat de SC Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău SA, în parteneriat cu Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România, sub patronajul Autorității Naționale pentru Turism.

Târgul a beneficiat de prezența principalelor organizații și patronate din turismul românesc: Federația Patronatelor din Turismul Românesc, Organizația Patronală a Turismului Balnear din România, Asociația Natională a Turismului Rural, Ecologic și Cultural din România, Federația Asociațiilor de Promovare din România și Patronatul de Turism Bacău.

Consiliul Județean Bacău a fost prezent la eveniment prin intermediul Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău. Promovarea turistică a județului Bacău s-a realizat prin intermediul materialelor de promovare a trei pachete turistice integrate de produse şi servicii reprezentative: turism de agrement și balnear, turismul cultural și turismul ecumenic. Aceste materiale sunt rezultatul implementării proiectului „Promovarea judeţului Bacău (ProBacTur) ca destinaţie turistică: agrement, sănătate, cultură”, finanţat prin Programul Operaţional Regional, axa prioritară „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, DMI 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”,  cod Smis 16028, care s-a finalizat în anul 2013.  Obiectivul general al proiectului vizează valorificarea şi promovarea elementelor distinctive ale potenţialului turistic specific Judeţului Bacău – turismul de agrement, turismul balneo-climateric, turismul cultural şi turismul ecumenic – pentru a crea un set de produse turistice integrate, competitive la nivel naţional, pe măsura valorii resurselor turistice de care dispune judeţul şi care să impună acest domeniu printre activităţile economice prioritare în cadrul sistemului economic judeţean. Participarea la târg face parte din activitățile desfășurate în perioada de sustenabilitate a proiectului.

Un alt produs turistic prezentat publicului a fost Pârtia de schi Nemira realizată prin Proiectul ”Schi Parc Slănic Moldova”. Acesta a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului; DMI 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice. Proiectul a fost realizat de Judeţul Bacău în parteneriat cu Oraşul Slănic Moldova.
În contextul în care joi, 6 martie, a avut loc la Slănic Moldova recepția lucrărilor la proiectul ”Schi Parc Slănic Moldova”, prin participarea la acest târg regional, au fost oferite mai multe detalii vizitatorilor în legătura cu pârtia de schi Nemira.

În ziua de deschidere a târgului a avut loc și simpozionul „Sănătate de la natura”, în cadrul căruia au fost prezentate zonele turistice cu potențial din județul Bacău, precum și zona balneară Târgu Ocna- Slănic Modova. Reuniunea a fost continuată de conferința de presă, unde a fost anunțată lansarea  Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din județul Bacău.

Consiliul Județean Bacău, prin Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău, împreună cu  instituții publice, patronate din industriile turismului și alimentației publice și agenți economici din turism a pus bazele, la sfârșitul săptămânii trecute, Asociației Județene pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului. Printre membrii fondatori se numără  Primăria Municipiului Bacău, Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău, Patronatul Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România (ANAT), Patronatul de Turism și Alimentație Bacău, societatea Inter-Tour și Complexul Hotelier Decebal, din Bacău.

Asociația are ca scop dezvoltarea durabilă și promovarea turismului din județul Bacău și întreaga regiune, în totalitatea multiplelor sale forme, atât în țară  căt și în străinătate, precum și acordarea suportului necesar pentru implementrea strategiilor naționale, regionale și locale de dezvoltare a turismului băcăuan.

Prin prezenţa Consiliului Județean Bacău, reprezentat de Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității de Salvamont Bacău, la Târgul Regional de Turism “Vacanța“ Bacău, a existat posibilitatea de a face cunoscute, potenţialilor turişti, posibilitățile de petrecere a timpului liber în județ, fie prin practicarea diferitelor sporturi de agrement, fie prin cunoașterea culturii și spiritualității zonale.

Participarea la acest eveniment a reprezentat o importantă oportunitate de reînnoire a relaţiilor existente, de fidelizare a partenerilor tradiţionali, dar şi de stabilire de noi contacte.

Dezvoltarea durabila

Dezvoltarea durabila