Itinerarii turistice în județul Bacău

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Bacău, a implementat în perioada martie 2011- iunie 2013 proiectul „Promovarea judeţului Bacău (ProBacTur) ca destinaţie turistică: agrement, sănătate, cultură”, cod SMIS 16028, finanţat prin Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, DMI 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”.

Obiectivul general al proiectului a vizat valorificarea şi promovarea elementelor distinctive ale potenţialului turistic specific Judeţului Bacău – turismul de agrement, turismul balneo-climateric, turismul cultural şi turismul ecumenic – pentru a crea un set de produse turistice integrate, competitive la nivel naţional, pe măsura valorii resurselor turistice de care dispune judeţul şi care să impună acest domeniu printre activităţile economice prioritare în cadrul sistemului economic judeţean.

Ofertele turistice integrate de produse şi servicii turistice au fost structurate în trei pachete reprezentative şi anume: ,,Turismul de agrement şi balnear’’, constituit din produse turistice de agrement precum Turismul montan aferent arealului Tîrgu Ocna şi Slănic Moldova şi arealul turistic Dărmăneşti, lacul de acumulare ,,Poiana Uzului’’, asociate cu tratament balneo-terapeutic oferit nu numai de staţiunea Slănic Moldova ci şi de oraşul Tîrgu Ocna. Al doilea pachet turistic reprezentativ pentru judeţul nostru este ,,Turismul Cultural’’. Acesta este reprezentat de: Centrul de Cultură “Rosetti Tescani – George Enescu” din Tescani şi casele memoriale din Bacău ale poetului „George Bacovia”, si a pictorului „Nicu Enea”. De asemenea, Muzeul etnografic din curtea bisericii “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” si Castelul familiei Ştirbei, din Dărmăneşti.

Pachetul 3 turistic este compus din ,,Turismul ecumenic’’, care promovează o parte din cele 24 de lăcaşe de cult din oraşul Tîrgu Ocna, printre care se numără: Biserica ortodoxă Sfânta Varvara, situată în mina de sare “Trotuş”, Mănăstirea Măgura Ocnei, Biserica Precista, Biserica de lemn Cuvioasa Parascheva, Biserica Buna Vestire. Pachetul cuprinde şi Biserica din Borzeşti, Biserica Precista din Bacău, fosta Biserica Sfânta Fecioară din Bacău, pe ruinele căreia s-a ridicat biserica catolică Sfântul Nicolae, Biserica Sfântul Ioan din Bacău, Biserica catolică din Oituz, vechile biserici ortodoxe din Hârja şi Poiana Sărată, Mănăstirea Bogdana din comuna Ştefan cel Mare, Mănăstirea Caşin, Mănăstirea Ciolpani şi Mănăstirea Runc, de lângă Buhuşi, Mănăstirea de la Răchitoasa.

Pornind de la aceste obiective turistice care au fost incluse în pachetele turistice integrate, în județul Bacău se pot realiza mai multe itinerariii turistice:

1. Itinerariul mănăstirilor: (Ștefan cel Mare – Cașin – Slănic Moldova – Răchitoasa – Buhuși)

– Mănăstirea Bogdana (Ștefan cel Mare) – Mănăstirea Caşin (Cașin) – Mănăstirea Ștefan cel Mare și Sfânt (Slănic Moldova) – Mănăstirea Răchitoasa (Răchitoasa) – Mănăstirea Ciolpani (Buhuși) – Mănăstirea Runc (Buhuși).

2. Itinerariul bisericilor: (Oituz – Onești – Tîrgu Ocna – Bacău)

– Biserica catolică din Oituz (Oituz) – Biserica din Borzeşti (Onești) – Biserica ortodoxă Sfânta Varvara (Tîrgu Ocna) – Biserica Precista (Tîrgu Ocna) – Biserica de lemn Cuvioasa Parascheva (Tîrgu Ocna) – Biserica Buna Vestire (Tîrgu Ocna) – Biserica Precista (Bacău) – Biserica Sfântul Ioan (Bacău), fosta Biserica Sfânta Fecioară (Bacău) – biserica Sf. Nicolae (Bacău).

3. Itinerariul muzeelor: (Tîrgu Ocna – Tescani – Bacău)

– Monumentul Muzeu Măgura Ocnei (Tîrgu Ocna) – Muzeul etnografic din curtea bisericii „Sf. Apostoli Petru și Pavel” – Centrul de Cultură “Rosetti Tescani George Enescu” (Tescani) – Casa memoriala “Nicu Enea” (Bacău) – Casa memoriala “George Bacovia” (Bacău).

Prin parcurgerea celor trei itinerarii turisitice, vizitatorii care trec prin județul Bacău au ocazia să intre în contact cu spiritualitatea și cultura băcăuană.

 

Dezvoltarea durabila

Dezvoltarea durabila