Participarea judeţului Bacău la Târgul de Turism al României, ediţia de primăvară 2013

În perioada 14-17 martie 2013, Consiliul Judeţean Bacău, a participat, din nou, la Târgului de Turism al României  organizat la Centrul Expoziţional ROMEXPO, Bucureşti..

Amintim faptul că anul trecut, Consiliul Judeţean Bacău, a participat la ediţia din toamnă a Târgului de Turism al României.

Participarea a avut loc prin proiectul „Promovarea judeţului Bacău (ProBacTur) ca destinaţie turistică: agrement, sănătate, cultură”, finanţat prin Programul Operaţional Regional, axa prioritară „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, DMI 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”,  cod Smis 16028, pe care Consiliul Judeţean Bacău îl are în implementare.

Reprezentanţi din cadrul Direcţiei de dezvoltare dur

abilă şi managementul proiectelor  şi de la Serviciul public judeţean pentru promovarea turismului şi coordonarea activităţii de SALVAMONT, respectiv managerul proiectului şi alţi doi membrii din echipa de implementare au promovat  3 pachete  turistice integrate de produse şi servicii  reprezentative pentru judeţul Bacău şi anume:
• ,,Turismul de agrement şi balnear’’, constituit din produse turistice de agrement asociate cu tratament balneo-terapeutic oferit nu numai de staţiunea Slănic Moldova, numită cândva, pe drept cuvânt ,,Perla Moldovei” cu cele 12 izvoare vindecătoare ci şi de oraşul Tg. Ocna sau Salzburgul Românesc, cu izvoarele sale de ape minerale şi cu renumita salină în interiorul căreia există un sanatoriu de boli respiratorii.

• ,,Turismul cultural’’, constituit din case memoriale şi  centre de cultură, puse în valoare  pentru aducerea aminte a personalităţilor din judeţul Bacău, precum: Centrul de Cultură “Rosetti Tescani-George Enescu” din Tescani şi casele memoriale din Bacău ale poetului precursor al post – modernismului românesc „George Bacovia”, a pictorului „Nicu Enea” şi nu numai. De asemenea,  muzeele precum Muzeul etnografic din curtea  bisericii “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Dărmăneşti care completează, aşa zisul drum al muzeelor din judeţul Bacău, reprezintă obiective turistice culturale atractive pentru oricare iubitor de istorie, artă  şi etnografie.

• ,,Turismul ecumenic’’ reprezintă cel de-al treilea pachet turistic şi este compus dintr-o importantă salbă de lăcaşe de cult. Numai oraşul Tg. Ocna are ridicate un număr de 24 de biserici la 14 000 de locuitori, printre acestea, se numără şi Biserica “Sfânta Varvara”, situată în mina de sare “Trotuş” din oraş. Lăcaşe de cult speciale precum: Biserica din Borzeşti, ridicată în 1494 de Ştefan cel Mare împreună cu fiul său, Alexandru-Vodă, care a zidit în 1491 Biserica Precista din Bacău, Mănăstirea Bogdana din comuna Ştefan cel Mare, ridicată în 1660, refăcută după 100 de ani şi care adăposteşte un fond de carte veche preţios, Mănăstirea de la Runc sau Mănăstirea de la Răchitoasa care a fost înălţată în 1697, Mănăstirea Măgura Ocnei din apropierea oraşului Tg. Ocna, construită între 1750-1757, conturează profilul turistic al judeţului nostru.

Deschiderea oficială a Târgului a avut loc în data de 14 martie în prezenţa doamnei Maria Grapini – Ministrul delegat pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri şi Turism, doamnei Mirela Matichescu – Vicepreşedinte Autoritatea Naţională pentru Turism,  doamnei Corina Martin –  Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism – ANAT, domnului Dr. Mohammad Murad, Preşedinte, Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc – FPTR, domnului Nicu Rădulescu – Preşedintele Organizaţiei Patronale a Turismului Balnear din România – OPTBR, domnului Mişu Chiruc – Preşedintele executiv al Asociaţiei Naţionale de Turism Rural, Ecologic şi Cultural – ANTREC România şi a domnului Ion Viorel Păunescu, Membru de Onoare al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Preşedinte de Onoare al Federaţiei Industriei Hoteliere din România

Ca de altfel şi la ediţia de toamnă 2012 a Târgul de Turism al României şi anul acesta din aproximativ 1 300 de vizitatori ai standului, în jur de 80% au fost interesaţi de  pachetul de produse turistice balneo şi de agrement.

Târgul de Turism al României, a oferit  posibilitatea ca Judeţul Bacău  să fie  descoperit sau mai bine cunoscut de către  potenţialii turişti atât români cât şi străini, să i se cunoacă valenţele culturale, spirituale şi peisajele unice mirifice cu izvoarele sale de ape minerale curative, adevărate mărturii ale unei destinaţii turistice atractive şi importante, trezind interesul pentru a  fi descoperit.

Totodată, participarea Judeţului Bacău  la Târg a dat posibilitatea de interrelaţionare cu alte instituţii, societăţi şi organizaţii de profil, autorităţi publice locale care s-au prezentat la târg, dar şi cu reprezentanţi ai organismelor ofertante de produse turistice şi organizaţii ce sunt asociate activităţii turistice şi cu mass-media (anexă la prezentul Raport), posibili vectori de sprijin în ceea ce constă implementarea programului de promovare prevăzut în cadrul proiectului mai sus menţionat, mai exact stabilirea unui contact permanent cu acestea, contact ce poate asigura pe termen scurt, mediu şi lung vizibilitatea, atingându-se astfel obiectivele proiectului.

TTR editia de primavara 2013

TTR editia de primavara 2013

 

Dezvoltarea durabila

Dezvoltarea durabila