Stațiunea Slănic-Moldova, pe primele locuri în topul stațiunilor balneare

Asociația Română de Balneologie a întocmit, în anul 2013, un top al stațiunilor balneare din România, stațiunea Slănic-Moldova din județul Bacău aflându-se pe locul cinci, dintr-un total de 34 de stațiuni balneare.

Criteriile care au stat la baza evaluării stațiunilor balneare sunt:

1. Accesibilitate, infrastructura, patrimoniu public, management urbanistic, implicarea autoritatilor locale;

2. Existenţa unor structuri de educaţie şi cercetare ştiinţifică aflate în legătură cu centre universitare apropiate, prezenţa unui personal universitar în staţiune, existenţa unui nucleu de cercetare ştiinţifică;

3. Notorietatea externă a staţiunii: identificarea unor elemente ce vizează promovarea staţiunii la nivel internaţional, spoturi video în limba engleza, situri web în limba engleză, participarea la târguri internaţionale, articole ştiinţifice în limba engleză, participarea la evenimente desfăşurate la nivel internaţional, legaturi externe, prezenţa unor tour-operatori intarnaţionali, existenţa unor investitori externi;

4. Notorietatea internă a staţiunii: identificarea unor elemente moderne de promovare internă a staţinuii balneare, organizarea unor evenimente specifice promovării sectorului balnear, participarea la târguri interne de turism, articole şi materiale de promovare în limba română, situri de promovare;

5. Calitatea factorilor naturali de cură utilizaţi în staţiunea balneară analizată, certificarea Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie, elemente de cercetare ştiinţifică a factorilor naturali, diversitatea factorilor naturali utilizaţi, gradul de prezentare a acestora;

6. Calitatea serviciilor turistice şi medicale din cadrul staţiunii balneare analizate, nivelul de calificare a resurselor umane, prezenţa animatorilor de staţiune;

7. Strategii de dezvoltare a staţiunii identificate prin planuri ale autorităţilor locale şi ale operatorilor din staţiunea balneară analizată;

8. Nivelul investiţiilor în baze de tratament şi unităţi de cazare la nivelul staţiunii balneare analizate;

9. Disponibilitate la dialog a factorilor de decizie locali şi a investitorilor / operatorilor economici din staţiune;

10.Premii ştiinţifice, medalii, menţionări ale staţiunii în documente ale autorităţilor centrale, vizibilitate a nivelului de excelenţă al staţiuțiului stațiunii balneare.

Evaluarea stațiunilor balneare va fi realizată anual de către Asociația Română de Balneologie, în baza criteriilor descrise mai sus, pentru a identifica potențialul de dezvoltare, de a puncta elementele pozitive, de a ajuta la valorificarea potențialului balnear și de a căuta mijloace pentru promovarea factorilor naturali terapeutici și a stațiunilor balneare.

Dezvoltarea durabila

Dezvoltarea durabila