Atracții turistice - - Ansamblul bisericii „Adormirea Maicii Domnului“

Anul construirii bisericii nu este cunoscut, dar în spatele icoanei ce reprezintă praznicul împărătesc, “Adormirea Maicii Domnului”, se gaseşte o inscripţie din care rezultă că catapeteasma a fost reparată în anul 1797 de către I. Popovici. De aici se poate considera că biserica a fost construită odată cu venirea “coloniştilor” aduşi sau veniţi din zona Rucăr – Dragoslavele, întrucât Biserica era locul central al unei comunităţi în jurul căreia se desfăşura întreaga viaţă comunitară.

Conform unor surse, biserica „Adormirea Maicii Domnului” a fost ridicată de enoriaşi înainte de 1776 şi reparată în anii 1928 şi 1933. Este singura biserică din judeţul Bacău construită în stil muntenesc de către locuitorii Caşinului care veniseră încă din secolul al-XVIII-lea din zona Rucăr. Biserica de plan triconc, are un frumos pridvor cu arcade în formă de acolade susţinute de patru coloane. Acoperişul este din şindrilă iar faţada este simplă. Catapeteasma a fost pictată pe la 1794. Clopotniţa, separată de biserică, este tot în stil muntenesc, şi adăposteşte un clopot din anul 1805.

Cult: ortodox
Hram: Adormirea Maicii Domnului
Adresă: Localitatea Caşin, comuna Caşin, judeţul Bacău
Acces: Şoseaua Oneşti -Caşin

Contact: 0234 344 021

Program de vizitare: Vizitarea Monumentelor de cult este posibilă oricând în intervalul orar 8:00-20:00.

Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” din Borzești, Onești

Cordonate GPS:
Latitudine: 46° 9' 26" N
Longitudine: 26° 41' 56" E


METEO

Nu s-au gasit date pentru Bacău (Romania)

Dezvoltarea durabila

Dezvoltarea durabila