Atracții turistice - - Biserica „Buna Vestire“

În 1664, marele logofăt Nicolae Buhuş ridică pe malul stâng al Trotuşului o frumoasă biserică de plan triconic, cu turlă pe naos şi cu turnul-clopotniţă pe pridvorul vestic. Biserica Răducanu este un monument reprezentativ pentru barocul târziu moldovenesc. Prodvorul, deasupra căruia se ridică clopotniţa, este boltit în boltă mănăstirească cu penetraţiuni. Deasupra pridvorului se găseşte o cămăruţă în care călugării păstrau cărţile vechi.+

Din cele două clopote ale bisericii, cel mare, turnat la Muntele Athos, are o inscripţie în limba greacă din 10 noiembrie 1810. Se mai păstrează incinta vechii mânăstiri, cu zid de 5,20m înălţime, pe trei laturi, prevăzut cu metereze, un turn cu gang boltit, prevăzut cu porţi masive de stejar, în partea estică a incintei, un al doilea turn mai mic şi câteva construcţii anexe recente.

 

Hram: Buna Vestire
Cult: ortodox
ADRESA: str. Răducanu, nr. 6, Târgu Ocna

Program de vizitare: Vizitarea Monumentelor de cult este posibilă oricând în intervalul orar 8:00-20:00.

Biserica Răducanu din Târgu Ocna

Cordonate GPS:
Latitudine: 46° 16' 37" N
Longitudine: 26° 36' 44" E


METEO

Nu s-au gasit date pentru Bacău (Romania)

Dezvoltarea durabila

Dezvoltarea durabila