DEZVOLTAREA DURABILĂ A TURISMULUI

Altă abordare
„O societate durabilă este cea care îşi modelează sistemul economic şi social astfel încât resursele naturale şi sistemele de suport ale vieţii să fie menţinute”

Din perspectiva unei abordări integrate, ca o cerinţă fundamentală a continuităţii vieţii economice, sociale şi culturale se impun o serie de măsuri/ metodologii, printre care:
– o educaţie ecologică pentru ocrotirea naturii şi a potenţialului turistic, cu caracter permanent (care să debuteze încă din perioada copilăriei şi să fie consolidată în instituţiile de învăţământ de toate genurile şi gradele, apoi dezvoltată de fiecare individ în parte);
– dezvoltarea unei conştiinţe ecologice în rândul populaţiei şi a sentimentului de dragoste şi respect pentru natură, pentru locuri istorice şi monumente de artă şi arhitectură create de-a lungul timpurilor;
– o gestionare eficientă a deşeurilor (care reprezintă o sursă de poluare semnificativă a mediului înconjurător) realizată prin prevenirea producţiei de deşeuri şi reducerea nocivităţii lor sau, când nu se poate realiza nici una nici alta, trebuie colectate selectiv, reutilizate, valorificate şi reciclate, tratate  sau folosite ca sursă de energie prin incinerare
– reducerea presiunii antropice asupra mediului rezultată din creşterea şi intensificarea circulaţiei turistice

Turismul durabil , vector al dezvoltării durabile locale
Durabilitatea turismului implică aspecte particulare importante precum: întreprinderi turistice competitive şi responsabile social, posibilitatea pentru toţi cetăţenii de a participa la turism, posibilitatea, în sector, a unor locuri de muncă de calitate şi profiturile generate de activităţile turistice pentru colectivităţile locale.

Turismul durabil mai presupune:

 •     conservarea resurselor turistice naturale şi antropice în scopul unei utilizări continue şi în perioada viitoare;
 •     creşterea nivelului de trai al comunităţilor locale;
 •     mai buna cunoaştere şi conştientizare, atât de populaţia locală, cât şi de vizitatori, a ideii de conservare a mediului.

 

Prin prisma celor prezentate mai sus, durabilitatea economică a turismului se defineşte ca un model de dezvoltare care asigură:

 •     ameliorarea calităţii vieţii în locaţiile care primesc turişti;
 •     posibilitatea de a oferi vizitatorilor experienţe de primă calitate;
 •     păstrarea calităţii mediului ambiant, element esenţial pentru vizitatori şi gazde.

Din punctul de vedere al protejării mediului, avantajele promovării unui turism durabil rezidă în urmatoarele aspecte:

 •    turismul durabil favorizează înţelegerea efectelor activităţilor de turism asupra mediului natural, cultural şi uman;
 •    asigură realizarea unei planificări şi zonări a teritoriului care să permită o dezvoltare turistică adaptată la capacitatea de suport a ecosistemelor;
 •    orientează realizarea unor dotări şi instalaţii de agrement, care poate fi benefică şi pentru populaţia locală şi poate contribui astfel cu fonduri la conservarea siturilor arheologice, clădirilor şi vestigiilor istorice;
 •    favorizează utilizarea rentabilă a terenurilor cu randament agricol scăzut;
 •    respectă şi asigură cerinţele de protecţie a mediului, dovedind astfel importanţa resurselor naturale şi cultural-istorice, pentru creşterea bunăstării economice şi sociale a comunităţilor locale.

Relaţia turism – mediu înconjurător are o semnificaţie aparte, dezvoltarea şi ocrotirea mediului înconjurător reprezentând condiţia de bază a existenţei turismului.
Această relaţie este complexă, incluzând şi situaţiile în care printre acţiunile întreprinse în vederea desfăşurării activităţilor turistice sunt cuprinse şi măsuri care conduc la sporirea atractivităţii unora dintre componentele mediului înconjurător sau la degradarea lor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *