Atracții turistice - - Mănăstirea de la Runc

Atribuită de tradiția orală voievoduluui Ștefan cel Mare și Sfant, care ar fi construit-o în urma luptei de la Gura Orbicului din anul 1457, mănăstirea Runc apare consemnată documentar la data de 1 aprilie 1695 cu ocazia unei danii făcute de medelnicerul Ionașcu Isăcescu cu soția sa Alexandra, considerați a fi de fapt ctitorii acestui sfânt lăcaș. Până în anul 1888 mănăstirea Runc a funcționat cu sobor de calugări, iar din acest an a fost desființată și afiliată ca biserică de mir la parohia Lipoveni (azi Bârjoveni II), comuna Români, județul Neamț, până în anul 1941, când, prin osteneala ieroschimonahului Casian Cojoc (cu metania din Mănăstirea Sihăstria), se aprobă reînființarea mănăstirii. Între 1953 – 1960 conducător al Mănăstirii este protos. Sofronie Ungureanu care s-a remarcat prin grija pentru întărirea vieții duhovnicești, prin reintroducerea unor rânduieli specifice vieții de obște.

În anul 1959, prin decretul nr. 410/7.XI.1959, mănăstirea este din nou închisă, terenurile și imobilele trecând în patrimoniul statului.

Flacăra vieții monahale a fost reaprinsă în 1967 când mănăstirea se redeschide pentru a-și primi fii cei pribegi. Se succed mai mulți conducători ai vieții de obște, fiecare având o însemnată contribuție la împodobirea lăcașului: arhim. Isaia Tugurlan (cu metania din MănăstireaBogdana), în perioada 1967-1977; protos. Melchisedec Nicolau, în perioada 1977-1987; arhim. Emilian Panait,în perioada 1987-2006. Din 2006 până în momentul de față stareț al mănăstirii este protos. Macarie Costea.

Biserica mănăstirii, cu hramul sf. Arhangheli Mihail și Gavril, ctitorită de medelnicerul Ionașcu Isăcescu și soția sa Alexandra a fost restaurată și pictată (pictorul Gherghe Matei din Arad) între anii 1986-1988 find resfințită la 2 octombrie 1988.

 

Cult: Ortodox – Mănăstire de călugări
Hram: Sf. Arh. Mihail şi Gavril, Sf. Împ. Constantin şi Elena (21 mai)
Adresa: Cartier Runc, str. Runc, nr. 7,oraş Buhuşi, judeţul Bacău
Acces: DN 15 Bacău-Piatra Neamţ (de la Buhulşi aproximativ 4 km)

Program de vizitare: Vizitarea Monumentelor de cult este posibilă oricând în intervalul orar 8:00-20:00.

Mănăstirea Runc, Buhuși
METEO

Nu s-au gasit date pentru Bacău (Romania)

Dezvoltarea durabila

Dezvoltarea durabila